Rozpoznanie złóż bursztynu – umowa dzierżawy terenu

11 października odbędą się pierwsze przetargi na dzierżawę terenów należących do gminy Gdańsk przeznaczonych na cele związane
z poszukiwaniem złóż bursztynu. Na łamach "PJ" omawiamy
najważniejsze elementy przyszłej umowy dzierżawy.
Te podstawowe informacje mogą być pomocne nie tylko firmom
startującym w gdańskich przetargach, ale także tym, którzy chcą
zawrzeć podobne umowy z właścicielami prywatnych działek
Przedmiotem tego typu umowy dzierżawy jest nieruchomość, która będzie wykorzystywana na cele związane z poszukiwaniem i rozpoznaniem złóż bursztynu. Warto pamiętać, że dzierżawca zobowiązany jest odpowiednio oznaczyć dzierżawiony teren, a szczegółową informację w tej sprawie zawrzeć w załączniku. Przekazanie terenu powinno nastąpić na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, zawierającego opis stanu faktycznego w chwili przekazania gruntu i załączoną do niego dokumentacją fotograficzną.

Granice terenu objętego umową muszą być oznaczone przez geodetę na odpowiedniej mapie oraz okazane dzierżawcy w terenie. Należy także zapisać w jednym z pierwszych punktów możliwość przedłużenia umowy w przypadku nieotrzymania, z przyczyn niezależnych od dzierżawcy, koncesji na prowadzenie prac geologicznych w okresie umożliwiającym zrealizowanie jej celu oraz określić warunki i terminy jej rozwiązania.
Projekt prac geologicznych
Dzierżawca zobowiązany jest przekazać wydzierżawiającemu projekt prac geologicznych, które zamierza wykonać na dzierżawionej działc [...]
Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów.
Dostęp dla prenumeratorów

Polskiego Jubilera

Użytkownik:
Hasło:
Wszyscy prenumeratorzy dwumiesięcznika w ramach prenumeraty otrzymują login i hasło umożliwiające korzystanie z pełnych zasobów portalu (w tym archiwum).

Prenumerata POLSKIEGO JUBILERA to:
  • Pewność, że otrzymasz wszystkie wydania dwumiesięcznika prosto na biurko
  • Dostęp do pełnych zasobów portalu www.polskijubiler.pl
  • (w tym archiwum dostępne wyłącznie dla prenumeratorów)
  • Rabat uzależniony od długości trwania prenumeraty
  • Wszystkie dodatkowe raporty tylko dla prenumeratorów
Prenumeratę możesz zamówić:
  • Telefonicznie w naszym Biurze Obsługi Klienta pod nr 22 333 88 20
  • Korzystając z formularza zamówienia prenumeraty zamieszczonego na stronie www.polskijubiler.pl
Jeśli jesteś prenumeratorem a nie znasz swoich danych dostępu do artykułów Polskiego Jubilera skontaktuj się z nami, bok@pws-promedia.pl

Diana Bartnicka