Wystawa bursztynu w Państwowym Instytucie Geologicznym w Warszawie, 7-8 MAJA 2010

W dniach 7-8 maja 2010r na terenie Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie będą miały miejsce VIII Międzynarodowe Targi GEOLOGIA 2010 „GEO EKO TECH”. Targi są objęte patronatem Ministerstwa Środowiska, Podsekretarza Stanu, Głównego Geologa Kraju Henryka Jacka Jezierskiego.

Niezależnie od głównej ekspozycji targowej obejmującej m.in:przegląd najnowszych technologii, sprzęt, akcesoria, narzędzia wiertnicze i geotechniczne,
hydrogeologia, kartografia, aparatura badawcza i pomiarowa, systemy geoinformatyczne, planowanie przestrzenne, systemy informacji geograficznej GIS, systemy lokalizacji obiektów podziemnych, ochrona środowiska, poszukiwanie i eksploatacja złóż, niekonwencjonalne źródła energii, odbędą się wystawy równoległe takie jak m.in. Wystawa Bursztynu, która została objęta mecenatem przez Bursztynnika Roku 2008 – dr Reginę Kramarską, Dyrektora ds. Geologii Morza w Państwowym Instytucie Geologii w Gdańsku. Wystawa Bursztynu będzie składać się z części naukowej, do której zaproszeni zostali specjaliści w dziedzinie złóż i nagromadzeń bursztynu, przedstawiciele organizacji branżowych oraz Kiermaszu biżuterii i innych wyrobów z bursztynu, której uczestnikami będą bursztynnicy, producenci biżuterii z bursztynu oraz firmy handlowe.