Polski bursztyn podbija arabskie rynki biżuterii

W niedzielę formalnie dobiegła końca, wspierana dotacją z UE, popularyzacja \"złota\" Bałtyku w krajach arabskich. Międzynarodowe Targi Gdańskie, korzystając z unijnego dofinansowania z zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, zrealizowały na rynku arabskim kampanię promocyjną produktów wykonanych z bursztynu, a także walorów regionu gdańskiego. Partnerem tego przedsięwzięcia jest Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza. Więcej...