Złoto zdrożało przed danymi o inflacji

Przed publikacją listopadowych danych o cenach detalicznych w Stanach
Zjednoczonych złoto zaczęło zyskiwać na wartości. Metalom szlachetnym
sprzyja też nieco słabszy dolar. 
Więcej...