Indie zamieniają obligacje na złoto

Większość inwestorów dywersyfikację aktywów uważa za cnotę. Gdy jednak posiadaczem aktywów jest bank centralny, a rzecz dotyczy amerykańskich papierów skarbowych, mało kto cieszy się z takiej operacji. Więcej...