W Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach można studiować projektowanie biżuterii

W katowickiej Wyższej Szkole Technicznej, pierwszej w regionie niepublicznej uczelni techniczno-artystycznej, wprowadzono kształcenie na dwóch nowych kierunkach: Wzornictwo oraz Gospodarka Przestrzenna. Studia I stopnia (licencjackie) o dwóch specjalnościach: projektowanie ubioru oraz projektowanie biżuterii trwają 4 lata (8 semestrów). W trakcie ósmego semestru realizowana jest kolekcja dyplomowa, która prezentowana jest na Galii Dyplomowej (transmitowanej przez telewizję cyfrową TVS Silesia), będącej obroną pracy licencjackiej. Absolwent otrzymuje tytuł licencjata.
Studia na kierunku Wzornictwo kształcą w nowoczesny sposób przyszłych projektantów oraz stylistów ubioru, a także projektantów biżuterii. Studenci poznają metody projektowania odzieży i biżuterii z uwzględnieniem specyficznych technologii wytwarzania - Uczelnia posiada Warsztaty Doświadczalne. Rozwijana jest umiejętność tworzenia rysunku żurnalowego, modelowania i konstruowania form odzieży (programy komputerowe).

Absolwenci zdobędą umiejętność kreacyjnego projektowania ubioru i biżuterii zarówno w kategorii produkcyjnej seryjnej, jak i tworzenia kolekcji unikatowych. Znajomość programów komputerowych oraz rysunku technicznego, pozwoli im nie tylko nawiązać współpracę z dużymi zespołami projektowymi, lecz także tworzyć własne studia projektowe i realizacyjne. Absolwent przygotowany jest do podjęcia nauki na studiach II stopnia (uzupełniających magisterskich).