Przedmioty kolekcjonerskie – jak ubezpieczać?

Kolekcje mogą być ubezpieczane, z tym, że zwykle na odrębnych od standardowych warunkach - tzw. warunkach szczególnych lub w ponad standardowych wariantach ubezpieczenia. Tak więc przedmioty o szczególnej wartości w tym także kolekcjonerskiej, biżuteria i inne cenne wyroby, środki płatnicze w większej wartości, dokumenty i papiery wartościowe w większości mieszkaniowych warunków ubezpieczenia wymagają ponad standardowych warunków lub rozszerzonego ich wariantu, które trzeba dokładnie ustalić i określić w umowie z zakładem ubezpieczeń. Więcej...