Wzrost importu belgijskich diamentów

Jak podają statystyki AWDC Diamond Office, spadek stawek za pierwsze trzy kwartały 2009 r. był mniej dotkliwy niż w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy ubiegłego roku. Od stycznia do września 2009 Belgia wyeksportowała 5,36 milionów karatów w wyrobach jubilerskich - 21,4 procent mniej niż w tym samym okresie rok temu. Pod względem wartości, eksport spadł o 35,4 procent - do 6,33 miliardów dolarów amerykańskich. Spadek ten był odczuwalny w mniejszym stopniu niż w okresie od stycznia do sierpnia 2008 roku, kiedy eksport szlifowanych diamentów spadł o 22,9 procent w ujęciu ilościowym i 37,1 procent w ujęciu wartościowym. Eksport do Stanów zjednoczonych, które są głównym odbiorcą eksportu belgijskich diamentów - spadł o 26 procent ilościowo oraz 36,6 procent w kategoriach finansowych. Hongkong był drugim co do wielkości importerem belgijskich kamieni szlifowanych i jednym z dwóch rynków (obok Indii), który odnotował wzrost popytu na diamenty w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2009 roku. Izrael był ponownie trzecim co do wielkości importerem belgijskich diamentów z niewielkim wzrostem ilości, ale gwałtownym spadkiem w ujęciu wartościowym. co wskazuje na spadek cen za karat. Tuż za Izraelem uplasowały się kraje takie jak: Szwajcaria, Zjednoczone Emiraty Arabski i Indie.