Ekspresja formy, indywidualizm treści

Pod koniec pierwszej dekady XXI wieku ludzie przygotowują się na
nadejście przyszłości. Nostalgia ustępuje miejsca entuzjazmowi zarówno
w kwestiach społecznych, jak i w kreatywnych innowacjach. Moda śmiało
wchodzi w nową erę nacechowaną optymizmem i twórczym myśleniem. Więcej...