Izraelski rząd przeszkoli szlifierzy diamentów

Izraelski rząd zobowiązał się do sfinansowania szkolenia dla 100 bezrobotnych, którzy po ukończeniu kursu będą mogli pracować jako szlifierze diamentów na poziomie \"Excellent\". Szkolenie rozpocznie się w tym roku a skończy się w następnym. Szkolenie jest częścią pakietu pomocowego lokalnego rządu dla przemysłu diamentowego, który został ciężko dotkniętych światowym kryzysem gospodarczym.