9 sierpnia w Konopnicy odbyło się III Europejskie Święto Bursztynu.

Na szlaku bursztynowym w środku Polski spotkali się jednak najpierw naukowcy. W sobotę w Muzeum Ziemi Wieluńskiej odbyła się konferencja naukowa. O litewskim bursztynnictwie opowiadała dr Audrone Bliujene z Uniwersytetu w Kłajpedzie. O najciekawszych nadwarciańskich importach pradziejowych wykład wygłosił Bogusław Abramek, prezes Stowarzyszenia Polski Szlak Bursztynowy. Z kolei o europejskich szlakach bursztynowych mówiła Katarzyna Kwiatkowska z Muzeum Ziemi PAN. O trendach bursztynologii stosowanej dyskutowali Mariusz Gliwiński i Giedymin Jabłoński z Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników.