Bursztynowe górnictwo

Powszechnie wiadomo, że cenny bursztyn wyrzucany jest na plaże
przez wzburzone fale Bałtyku. Uznawany za kamień szlachetny, choć z
definicji nim nie jest, budzi zainteresowanie swoimi niezwykłymi
właściwościami. Już starożytni cenili jego walory i sprowadzali go z
nadbałtyckich wybrzeży. Znany i udokumentowany jest bursztynowy szlak
handlowy, który prowadził przez Polskę do stolicy rzymskiego imperium. Więcej...