AGTA uruchamia dwa fora online

American Gem Trade Association (AGTA) uruchomiła dwa fora internetowe: jedno przeznaczone wyłącznie dla członków AGTA (AGTA.org), drugie – publiczne GemstoneForums.com, którego celem jest dzielenie się wiedzą na temat aktualnych badań i zagadnień mających wpływ na przemysł kamieni szlachetnych i pereł hodowlanych. Uczestnictwo w forum jest nieodpłatne, wymaga jedynie rejestracji.