Gorączka w Łebie. Plaża pokryta bursztynem!

W Łebie wielkie poruszenie. Kto żyw biegnie na plażę zbierać cenny
bursztyn. Ten leci wprost z rury pogłębiarki, która pod dnem trafiła na
bogate złoże. Taka zbiórka jest nielegalna i niebezpieczna, ale nie
powstrzymuje to zbieraczy. Są ich tłumy. Więcej...