Popularność złotej biżuterii w Chinach pozostaje wysoka

Złota biżuteria nadal jest bardzo popularna wśród Chińczyków - zaobserwowano. Chiński jubiler Aypearl zanalizował statystyki pokazujące, że kraj może być atrakcyjny dla firm chcących wprowadzić swoją ofertę na ten rynek. Popyt na złotą biżuterię w Chinach rośnie w piętnastoprocentowym tempie i obecnie wynosi 200 ton rocznie. Zhang Longzhi, wiceprezes Chińskiego Stowarzyszenia Przemysłu i Handlu powiedział, że po 20 latach rozwoju kraju, przemysł jubilerski jest bardzo ważnym ogniwem gospodarki narodowej. Aypearl przewiduje również, kraj stanie się jednym z najbardziej konkurencyjnych ośrodków wytwarzania i handlu biżuterią w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Sprawozdania spółek i rynków z ostatniego miesiąca dowodzą również, że zwiększone zapotrzebowanie na złoto przez chińskie firmy stymuluje również wzrost wyników gospodarek światowych, w tym m.inn. australijskiego górnictwa.