Nowe władze w MSB

Zwoływane co trzy lata Walne Wyborcze Zebranie członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników w tym roku wypadło na 13 maja. Oprócz zatwierdzenia najważniejszych uchwał, w tym bilansu i sprawozdania z prac Zarządu, komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego wybrane zostały nowe władze MSB. Więcej...