Promocja bursztynu w Dubaju

W dniu 21 kwietnia br. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu zgłoszonego przez Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. do konkursu ogłoszonego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-13. Dofinansowana zostanie kampania promocyjna produktów wykonanych z bursztynu oraz regionu pomorskiego na rynku arabskim. Przedmiotem projektu jest \"Kampania promocyjna produktów wykonanych z bursztynu oraz regionu gdańskiego na rynku arabskim – AMBERIF – Targi Dubaj 2009\" oraz przygotowanie i realizacja w 2009 r. jednej, dedykowanej na rynek arabski specjalnej kampanii reklamowej promującej region pomorski, Gdańsk i targi Amberif oraz Ambermart jako światowe centrum handlu wyrobami bursztynowymi i biżuterii z bursztynem.