Nowe normy importu złota do Stanów Zjednoczonych

Amerykański rząd kończy pracę nad wytycznymi, które mogłyby ułatwić import złota. Zgodnie z nowymi normami co najmniej 10% złota przywożonego przez dany podmiot gospodarczy będzie musiało być dostarczone do lokalnych eksporterów. Skorzystają na tym eksporterzy i jubilerzy z mniejszych miast, którzy często mają trudności z nabyciem złota.