Apart najlepiej obsługuje klientów

W programie \"Jakość Obsługi 2008\" firma Apart została wyróżniona I nagrodą za najlepszą obsługę klientów w salonach Apart. Jak podają organizatorzy, misją programu \"Jakość Obsługi\" jest stały monitoring jakości obsługi w Polsce, by dostosować proces obsługi konsumentów do standardów XXI wieku. Badana jest jakość obsługi oczami klientów poszczególnych firm i instytucji. Każdy konsument po przejściu przez proces rejestracji na stronie www.jakoscobslugi.pl może zgłosić własną obserwację, związaną z konkretnym zakupem bądź kontaktem z siecią sprzedaży, a jego ocena wpłynie na wyniki Programu.