ABC dla rozpoznających złoża bursztynu w Gdańsku

Już 26 września odbędą się pierwsze przetargi na dzierżawę gruntów należących do Gminy Miasta Gdańska na potrzeby rozpoznania złóż bursztynu na jej terenie. Prezentujemy najważniejsze elementy zarządzenia Prezydenta Gdańska
w tym zakresie
D jak Dzierżawcy


Z chwilą wejścia w życie zarządzenia nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska będą mogły być przedmiotem umów dzierżawy na cele związane z poszukiwaniem i rozpoznaniem złóż bursztynu. Wyłonienie dzierżawców oferujących najwyższy czynsz (więc podstawowym kryterium będzie oferowana cena) nastąpi w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
K jak Komisja przetargowa

Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykona komisja przetargowa powołana przez prezydenta miasta na mocy odrębnego zarządzenia.N jak Nieruchomości przeznaczone pod dzierżawę
Jako pierwsze zostaną wydzierżawione działki między dzielnicami Gdańsk
Przeróbka i Gdańsk Stogi. Wybór nieruchomości był konsultowany ze środo-
wiskiem gdańskich bursztynników.
Ogłoszenie o przetargu na ich dzierżawę jako własności Gminy Miasta Gdańska na cele związane z poszukiwaniem i rozpoznaniem złoża poprzedzi wydanie zarządzenia Prezydenta Gdańska o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na cele poszukiwania i rozpoznania złóż bursztynu, które podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku na okres 21 dni oraz zostanie ogłoszone w prasie lokalnej, jak i na stronie internetowej Urzędu Miasta.
P jak Przetarg

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje stawkę czynszu wyższą od stawki wywoławczej. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku w drugim przetargu prezydent miasta może wydzierżawić teren w drodze rokowań.
U jak Umowa dzierżawy
Zawarcie umowy dzierżawy na cele poszukiwania i rozpoznania złóż bursztynu następuje na czas określony, jednakże nie dłuższy niż 12 miesięcy. Osoba, która wygrała przetarg zobowiązana jest do ustanowienia zabezpieczenia wykonania warunków umowy w fo [...]
Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów.
Dostęp dla prenumeratorów

Polskiego Jubilera

Użytkownik:
Hasło:
Wszyscy prenumeratorzy dwumiesięcznika w ramach prenumeraty otrzymują login i hasło umożliwiające korzystanie z pełnych zasobów portalu (w tym archiwum).

Prenumerata POLSKIEGO JUBILERA to:
  • Pewność, że otrzymasz wszystkie wydania dwumiesięcznika prosto na biurko
  • Dostęp do pełnych zasobów portalu www.polskijubiler.pl
  • (w tym archiwum dostępne wyłącznie dla prenumeratorów)
  • Rabat uzależniony od długości trwania prenumeraty
  • Wszystkie dodatkowe raporty tylko dla prenumeratorów
Prenumeratę możesz zamówić:
  • Telefonicznie w naszym Biurze Obsługi Klienta pod nr 22 333 88 20
  • Korzystając z formularza zamówienia prenumeraty zamieszczonego na stronie www.polskijubiler.pl
Jeśli jesteś prenumeratorem a nie znasz swoich danych dostępu do artykułów Polskiego Jubilera skontaktuj się z nami, bok@pws-promedia.pl