Przekaż 1 procent podatku na Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników

Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników od trzech lat jest organizacją pożytku publicznego. Wiąże się to z możliwością przekazania na cele statutowe 1% z podatku dochodowego. Historia udowadnia, że organizacje pozarządowe znacznie lepiej wykorzystują posiadane pieniądze niż administracja państwowa i samorządowa, a co najważniejsze, można dzięki nim wesprzeć konkretny cel, na którym nam zależy. Takim celem może być właśnie działalność statutowa Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników – przekazanie 1% podatku na rzecz tej organizacji to wsparcie działań, których głównym celem jest budowanie marki bursztynu bałtyckiego, działalność naukowa i szkoleniowa, działalność wydawnicza oraz inne ważne dla branży cele opisane w statucie MSB. Aby przekazać część podatku, wystarczy w odpowiednich rubrykach formularza PIT wpisać nazwę oraz numer KRS stowarzyszenia (120325). Podatek zostanie przelany przez urząd skarbowy. Podatnik może również zamieścić dodatkowe informacje, dotyczące jego preferencji co do rozdysponowania środków z 1% podatku przez organizację pożytku publicznego. Aby je dookreślić w należy w rubryce \"Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem\" wpisać np. konkretny cel.
1% podatku dla organizacji pożytku publicznego może przekazać: podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatnik objęty liniową - 19 - procentową stawką podatku, podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych. Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników działa od 1996 roku i jest jedyną organizacją branży jubilerskiej, która została uznana za organizację pożytku publicznego. Statut MSB
http://www.amber.org.pl/index.php?p=pokaz&id_m=1&id_pm=15