Pomorze chce wejść na arabskie rynki

Nie tylko w Ameryce, Europie Zachodniej, Japonii, ale również w krajach arabskich będzie się promować województwo pomorskie. Z taką inicjatywą wystąpiły Międzynarodowe Targi Gdańskie i pragną na zrealizowanie tego przedsięwzięcia uzyskać dofinansowanie unijne. Samorząd województwa popiera ten pomysł. Szlak z Pomorskiego na Bliski Wschód mają przetrzeć firmy jubilerskie. Przebojem handlowym ma być bursztyn. Zaoferujemy Arabom \"złoto\" Bałtyku, oprawione w srebro. - Takie przedsiębiorstwo jak MTG musi dobrze żyć z branżami gospodarki i pomagać im, jeżeli jest to możliwe - mówi Andrzej Spiker, prezes zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich. - Coraz większe problemy mają nasze firmy związane z bursztynnictwem. Kłopoty są spowodowane między innymi kryzysem w Ameryce i Europie Zachodniej. Postanowiliśmy więc, z Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza, zorganizować akcję promocyjną w krajach Bliskiego Wschodu. Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie tej akcji z funduszy unijnych, z zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego. Koszt pomorskiej promocji na Bliskim Wschodzie wyniesie około 400 tys. zł. Ćwierć miliona ma pochodzić z dotacji, a ponad 100 tys. zł dadzą Międzynarodowe Targi Gdańskie.