Top Amber – pierwszy polski album poświęcony wzornictwu bursztynowemu i współczesnej sztuce bursztynowej

Publikacja gromadzi i prezentuje prace polskich i zagranicznych autorów, którzy uczestniczyli w konkursach designerskich w Gdańsku, Warszawie czy Legnicy, w tym głównie w Międzynarodowym Konkursie na Projekt Biżuterii z Bursztynem Amberif Design Award ELEKTRONOS czy Konkursie Jubilerskim Mercurius Gedanensis, lub byli ich jurorami.Wydawcą albumu jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników, a doboru prac i komentarza dokonał dr hab. Sławomir Fijałkowski, znany projektant biżuterii, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, wieloletni kurator konkursu Elektronos i legnickiego konkursu Srebro, również autor wielu analiz teoretycznych dotyczących wzornictwa oraz współczesnej sztuki złotniczej. Autor podkreśla, że wieloletnia praca nad konkursami zaowocowała wprowadzeniem tego kamienia na stałe do warsztatów uznanych światowych projektantów biżuterii, a dzięki wsparciu Międzynarodowych Targów Gdańskich i organizowanej przez nie Wielkiej Gali Mody i Bursztynu, stał się on pełnoprawnym uczestnikiem świata mody. Wydanie albumu obejmującego swoim zakresem zarówno konceptualne prace prezentowane na Elektronosie, a także ambitne wzornictwo firm i artystów pomoże zrozumieć, że bursztyn od dawna nie jest już pamiątką znad morza i babcinymi koralami. Że przy bogatej historii jest również kamieniem pełnym nowoczesności i wciąż do końca nie odkrytym.