20 listopada – W.KRUK u prof. Władysława Bartoszewskiego

20 listopada w Urzędzie Rady Ministrów w Warszawie, prof. Władysław Bartoszewski, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów Do Spraw Dialogu Międzynarodowego został wyróżniony statuetką Gminess za wspieranie konkursu i działań upowszechniających wśród mieszkańców małych wsi i dużych miast rozwój aktywności fizycznej, turystycznej i rekreacyjnej. Statuetki w konkursie Gminess zostały wykonane przez rzemieślników firmy W.KRUK. Wojciech Kruk, przewodniczący Rady Nadzorczej firmy W.KRUK przekazał prof. Władysławowi Bartoszewskiemu spinki do mankietów z krzemieniem pasiastym, zwanym kamieniem optymizmu. Spotkanie miało także sentymentalny wymiar. Po latach spotkali się senatorowie prof. Władysław Bartoszewski i Wojciech Kruk, którzy w polskim parlamencie współuczestniczyli w przemianach polskiej rzeczywistości.