W.Kruk odwołał prognozy na 2008 r.

Zarząd W.Kruka, w związku z planowanym połączeniem z Vistulą&Wólczanką, odwołał prognozy finansowe na 2008 r. - poinformował W.Kruk w raporcie kwartalnym. Na początku sierpnia zarządy W.Kruka i Vistuli&Wólczanki podjęły uchwały o zamiarze połączenia spółek. \"Efektem fuzji będzie włączenie W.Kruk w struktury nowo powstałej spółki, a więc dotychczasowe prognozy dla wyodrębnionej spółki W.Kruk stracą rację bytu\" - napisano w raporcie. \"Biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację Zarząd W.Kruk odwołuje niniejszym podane do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym z dnia 12 lutego 2008 r. prognozowane wyniki finansowe grupy kapitałowej W.Kruk na rok 2008 oraz wszelkie informacje dotyczące strategii rozwoju spółki i grupy\" - dodano. Grupa W.Kruk prognozowała, że w 2008 roku jej zysk netto wyniesie 24 mln zł, zysk operacyjny 32,3 mln zł, a przychody 204,9 mln zł. Prognoza jednostkowa na 2008 roku zakładała 18,3 mln zł zysku netto, 24,4 mln zł zysku operacyjnego i 151,8 mln zł przychodów.