Start ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej efektem I Forum Polskiego Produktu

Prezesi i przedstawiciele polskich firm zadeklarowali swoje zaangażowanie w ogólnopolską akcję edukacyjną nastawioną na promocję polskich produktów. Postanowieniem tym zakończyło się I Forum Polskiego Produktu Kupuj Nasze.PL, które miało miejsce w ubiegły piątek w Gdańsku. Organizatorem spotkania była agencja DEMO Effective Launching oraz Kupuj Nasze.PL, wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Gdańsk Pawła Adamowicza. Konferencja miała na celu wypracowanie jednego skutecznego rozwiązania, które przyczyni się do zmiany mentalności polskiego konsumenta, poprawy wizerunku polskich produktów, a w efekcie ich szybszego rozwoju. W trakcie dyskusji uczestnicy zgodzili się, że najlepiej przysłuży się temu, zakrojona na szeroką skalę akcja informacyjno – edukacyjna. Organizowana przy zaangażowaniu najbardziej docenianych polskich firm, ośrodków akademickich oraz mediów kampania wytłumaczy dlaczego warto kupować polskie produkty, jaki ma to wpływ na polską gospodarkę oraz pokaże, że możemy czuć się dumni z polskich produktów.