Wystawa “W cieniu imperium rzymskiego”

Wystawę zabytków, prezentujących dorobek kultury ludności zamieszkującej terytorium Polski w pierwszych pięciu wiekach naszej ery, można oglądać w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli Ekspozycja \"W cieniu imperium rzymskiego\" potrwa do końca listopada. Wśród eksponatów znalazły się wyroby rzemieślnicze, m.in. broń i elementy uzbrojenia, narzędzia pracy, naczynia gliniane i biżuteria. Pokazano także wiele przedmiotów świadczących o kontaktach lokalnych społeczności \"barbarzyńskich\" z Imperium Rzymskim, w których ogromną rolę odegrał tzw. szlak bursztynowy. Wśród tych przedmiotów można zobaczyć m.in. rzymskie monety i broń, które trafiły na tereny Polski przez kupców i po bitwach, toczących się na terenach obecnych Czech. Większość pokazanych przedmiotów dotyczy dwóch archeologicznych kultur: przeworskiej (utożsamianej z Wandalami) oraz kultury wielbarskiej (Gotów). Eksponaty wypożyczono ze zbiorów kilkunastu polskich muzeów i instytutów archeologicznych. Ekspozycji towarzyszy katalog.