Akcjonariusze W.Kruk zdecydują 26 listopada o połączeniu z Vistulą&Wólczanką – podała spółka w projektach uchwał na NWZA.

Po koniec września W.Kruk i Vistula opublikowały plan połączenia. W ramach fuzji, akcjonariusze W. Kruka za jeden posiadany walor otrzymają 2,4 akcje Vistuli. 15.059.932 akcji serii H Vistuli, o wartości nominalnej 0,20 zł każda, zostanie wydanych w zamian za 6.274.972 akcje W.Kruka o wartości nominalnej 1 zł każda.