PREZENTACJE 2008 – informacje po obradach jury

Na konkurs PREZENTACJE 2008 40 uczestników nadesłało 47 prac. Jury zakwalifikowało 22 prace oraz przyznało nagrody i wyróżnienia zgodnie z regulaminem. Została również przyznana nagroda im. Małgorzaty Müldner-Nieckowskiej; pracę tę wyróżnili Zofia i Witold Kozubscy. Na wystawie pokażą poza konkursem swoje prace jurorzy konkursu: Bogumił Bytomski, Paweł Kaczyński, Zofia i Witold Kozubscy, Krzysztof Roszkiewicz, Marcin Tymiński, Arkadiusz Wolski. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 4 października 2008 w hali EXPO XXI przy ul. Prądzyńskiego w Warszawie.