PRODUCTION PROBLEMS KEEP PLATINUM PRICES WHITE-HOT

Problemy związane z produkcją utrzymują ceny platyny na bardzo wysokim poziomie



Oczekuje się, że w tym roku popyt na platynę przewyższy podaż ze względu na problemy związane z produkcją w RPA, Rosji i Ameryce Północnej, a cena platyny może osiągnąć pułap 1.575 USD za uncję w przeciągu najbliższych sześciu miesięcy. Wysokie ceny platyny mają wpływ na popyt na biżuterię, który wykazuje tendencję zniżkową od 2002 r. Uważa się, że do końca roku może spaść o 25 tys. uncji, tj. 1,5%.