W CENTRUM SŁYCHAĆ GŁOS NAJEMCÓW

Centra handlowe I u I J il Hf MlU**" nanjiK i tfk--i *s m W centrum słychać głos najemców Do wymiany najemców dochodzi średnio co pięć do dziesięciu lat, a proces rekomercjalizacji przechodzą zarówno stosunkowo nowe wielofunkcyjne centra, jak i placówki starszej generacji, które dzięki temu zabiegowi usiłują zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku nieruchomości Konrad Klimczak o znaczącej wymiany