W.Kruk odwołał prognozy na 2008 rok

Spółka jubilerska W. Kruk odwołała prognozy finansowe na 2008 rok w związku z planem jej połączenia się ze spółką odzieżową Vistula&Wólczanka. - W dniu 6 sierpnia 2008 roku zarządy spółek W.Kruk Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu i Vistula & Wólczanka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie podjęły uchwały o zamiarze połączenia się. Efektem fuzji będzie włączenie W.Kruk w struktury nowo powstałej spółki, a więc dotychczasowe prognozy dla wyodrębnionej spółki W.Kruk SA stracą rację bytu. Biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację zarząd W.Kruk SA w Poznaniu odwołuje niniejszym [...] prognozowane wyniki finansowe grupy kapitałowej W.Kruk na rok 2008 oraz wszelkie informacje dotyczące strategii rozwoju spółki i grupy - głosi komunikat. W lutym spółka prognozowała, że jej skonsolidowany zysk netto wzrośnie w tym roku o 27% do 24,0 mln zł, zysk operacyjny - o 35% do 32,3 mln zł, przy wzroście przychodów o 22% do 204,9 mln zł. W ujęciu jednostkowym zysk netto miał zwiększyć się o 20% do 18,3 mln zł, zysk operacyjny - o 30% do 24,4 mln zł, a przychody - o 23% do 151,8 mln zł.