Tańsza ropa obniżyła notowania złota

Kolejne spadki kursu ropy naftowej zmniejszyły zainteresowanie złotem traktowanym jako zabezpieczenie przed rosnącą inflacją. W piątek rynek metali szlachetnych czeka na dane z amerykańskiego rynku pracy, które zazwyczaj wywołują sporą zmienność kursu dolara. Zapoczątkowane w środę odbicie kursu ropy naftowej okazało się krótkotrwałe – w piątek cena tego surowca znowu zbliżyła się do poziomu 120$ za baryłkę. Tymczasem rynki ropy i złota wykazują silną korelację, która jest efektem działań inwestorów zabezpieczających się poprzez kupno złota przed wzrostem inflacji będącej skutkiem drogich paliw. Jednakże w piątek dla złota ważniejszy od ropy może się okazać kurs dolara. Ten z kolei może odnotować silne wahania po godzinie 14:30, kiedy to Departament Pracy opublikuje swój lipcowy raport. Ekonomiści spodziewają się, że w ostatnim miesiącu w amerykańskiej gospodarce ubyło 75 tys. miejsc pracy.