Jak poprawić wyniki sprzedaży platyny?

Najlepiej prostymi metodami. Jubilerzy, którzy dbają o to, aby wyroby z platyny traktować jako odrębny produkt czyli np. poprzez jej specjalne oznaczanie, eksponowanie w oddzielnych gablotach czy też proponowanie jako opcję ślubną (zamiast złota) mają o wiele większe szanse na poprawienie sprzedaży tego metalu - donoszą wyniki badań Platinum Guild International (PGI). Badanie \"Platinum Best Practices\" przeprowadzone przez PGI na grupie w 850 sklepów w 2007 r.wykazało, że detaliści którzy stosowali praktyki sprzedaży platyny mieli 92% szanse na sprzedaż tego metalu oraz 99% szanse na zdobycie lojalności klientów.