Embargo na birmańskie rubiny

Amerykański Senat uchwalił we wtorek projekt ustawy o całkowitym embargo na przywóz z Myanmar kamieni szlachetnych wliczając w to kamienie jubilerskie, które są wydobyte tam i następnie przekazywane przez mniejsze kraje. Projekt, zatwierdzony wcześniej przez Izbę Reprezentantów U.S., został wysłany do Prezydenta Busha. Jeśli zostanie podpisany będzie miał duży wpływ na import birmańskich rubinów, gdyż około 90 procent tych kamieni pochodzi właśnie ze Związku Myanmar. Powodem embarga jest wykorzystywanie przez rządzącą w Myanmar radę wojskową dochodów ze sprzedaży rubinów do łamania praw człowieka. Opinie na temat zaproponowanego zakazu na rynku jubilerskim są mieszane – może ono zaszkodzić detalistom rubinów w Birmie i rynkowi Tajlandii bardziej niż rządowi Myanmar.