Złotnicy czynni w Polsce po roku 1945

Z inicjatywy p. Michała Gradowskiego rozpoczęły się prace przy budowie bazy danych ZŁOTNIKÓW CZYNNYCH W POLSCE PO ROKU 1945. To ważna inicjatywa i ogromna praca, szczególnie cenna dla historyków sztuki. Jeżeli chcemy, aby informacja o nas samych, o naszych pracach i osiągnięciach trwale zapisała się w źródłach naukowych - wypełnijmy ankietę. Celem działań jest stworzenie bazy danych zawierającej podstawowe informacje dotyczące złotników działających w Polsce oraz instytucji zajmujących się wytwarzaniem przedmiotów o charakterze artystycznym z materiałów szlachetnych (np. srebro). Zakres czasowy gromadzonych informacji rozciąga się od zakończenia drugiej wojny światowej do współczesności, bowiem tylko takie dane są jeszcze dziś dla nas dostępne. Ta baza danych będzie obecnie i w przyszłości udostępniała informacje o twórcach dla celów promocji złotnictwa polskiego oraz do opracowywania monografii poszczególnych złotników lub środowisk artystycznych. Umożliwi ona również ustalenie autorstwa obiektu na podstawie znaku imiennego. Szczegóły i ankieta na stronie: http://www.stfz.art.pl/muzea/kazimierz/ankieta.html