Pracownia biżuterii ASP w Gdańsku na ulicy Szerokiej

Gdańska Akademia Sztuk Pięknych będzie miała od października samodzielną pracownię projektowania biżuterii. Władze Gdańska udostępniły uczelni pomieszczenia o powierzchni 160 m2 przy ul. Szerokiej. Gdańscy bursztynnicy obiecali pomoc w wyposażeniu pracowni. Studenci będą uczyć się w niej nie tylko projektowania wyrobów jubilerskich i warsztatu złotniczego, ale organizować wystawy i prowadzić działalność naukową. Kształcić się w niej będą przyszli projektanci biżuterii, także z bursztynem. Na jej uruchomienie potrzeba około 95 tysięcy złotych – twierdzi dr hab. Sławomir Fijałkowski z gdańskiej ASP, który poprowadzi tę placówkę. Pierwsi absolwenci tej specjalności opuszczą uczelnię za trzy lata.