W. KRUK SA rezygnacja członka Rady Nadzorczej

W dniu 14 lipca 2008 roku spółka W. KRUK S.A. otrzymała informację o złożeniu przez osobę nadzorującą Pana Piotra Nadolskiego rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej W. KRUK S.A. z dniem odbycia najbliższego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 18 lipca 2008 roku.