100 skarbów z Birmy

We wrześniu 2007 roku dyrektor Muzeum Azji i Pacyfiku Andrzej Wawrzyniak przywiózł z podróży eksploracyjnej do Myanmaru (jak brzmi obecnie oficjalna nazwa Birmy) kolekcję prawie 100 przedmiotów o unikatowej wartości artystycznej i historycznej, reprezentujących tradycyjną sztukę tego kraju. Ciekawy zespół stanowi kilkanaście rylców do tatuażu plemienia Nagów z pogranicza Birmy i Indii. Są one bardzo rzadko spotykane w europejskich kolekcjach. Metalowe rylce, długości od 20 do 30 cm, składają się z kilku części, posiadają zaostrzone końcówki do wkłuwania pod skórę oraz zbiorniki do płynnego barwnika, zaś zdobione są pełnoplastycznymi figurkami bóstw i ludzi. Tej samej proweniencji jest interesujący zespół biżuterii etnicznej: naszyjników, przetyczek do uszu, bransolet, wykonanych z drewna, włókien roślinnych, kości i kłów. Najcenniejszy w tej grupie jest hełm, zdobiony rogami bawolimi i kłami dzika.