Mazgaj i pełnomocnik Kruka w radzie, kurs V&W najniższy w tym roku

Kurs akcji spółki Vistula&Wólczanka spadł wczoraj o 9 procent do 7 złotych. Towarzyszą temu wysokie obroty akcjami tej firmy. - Nie wszystkim spodobały się zmiany, które nastąpiły podczas walnego zgromadzenia spółki- twierdzą specjaliści. Akcjonariusze zmienili liczbę członków rady z pięciu do sześciu osób. Ze starego składu pozostawili tylko jedną osobę, odwołując pozostałych na czele z Maciejem Wandzelem, przewodniczącym rady. Zgodnie z zapowiedziami, w radzie znalazł się Jerzy Mazgaj, prezes Almy, który zarejestrował na walne 5,8-procentowy pakiet akcji V&W, Włodzimierz Głowacki, pełnomocnik Wojciecha Kruka, który posiada ponad 4 proc. akcji spółki. Poza tym do rady weszli: Piotr Gawryś i Andrzej Smoliński z OFE PZU (16 proc. akcji V&W) oraz Zbigniew Mazur, który najpierw został odwołany ze starego składu, by na nowo powrócić na to stanowisko. Skład nowej rady zgodnie wybierali Jerzy Mazgaj, pełnomocnika Kruka i przedstawiciel OFE PZU .