Lato z biżuterią w Łodzi

Dziś rozpoczyna się kurs projektowania i realizacji srebrnej biżuterii, organizowany przez łódzką Wyższą Szkoła Sztuki i Projektowania we współpracy ze Stowarzyszeniem Twórców Form Złotniczych.Zajęcia będą odbywały się codziennie w salach wykładowych i w szkolnym warsztacie złotniczym łódzkiej uczelni. Poprowadzą je jej wykładowcy i artyści: Piotr Cieciura i Jacek Skrzyński. Wykłady tematyczne, obejmujące historię złotnictwa, materiałoznawstwo złotnicze, techniki i terminologię, probiernictwo i podstawy wiedzy o znakach złotniczych, będą ilustrowane filmami wideo, materiałami ikonograficznymi oraz ciekawymi eksponatami z prywatnej kolekcji. Kilka godzin będzie poświęconych także podstawom projektowania, rysunku i makietowania. Jednak łódzkie \"Lato z biżuterią\" to przede wszystkim zajęcia praktyczne, wykonywane samodzielnie lub pod opieką wykładowcy. Warsztat uczelni jest wyposażony we wszelkie niezbędne maszyny, urządzenia, materiały i narzędzia służące do wykonywania biżuterii. Zajęcia potrwają do 12 lipca, zakończą się wernisażem prac, a każdy z uczestników otrzyma dyplom ukończenia kursu I stopnia wystawiony przez Wyższą Szkołę Sztuki i Projektowania w Łodzi.