Wskaźniki zaufania konsumentów w Polsce najniższe od 14 miesięcy !

Znacząco zmniejszyły się obydwa wskaźniki ufności konsumenckiej w Polsce i są najniższe od kwietnia 2007 roku - podał Główny Urząd Statystyczny. Można spodziewać się spadku konsumpcji indywidualnej- twierdzą analitycy. W czerwcu umocniła się obserwowana już wcześniej tendencja pogarszania nastrojów konsumenckich- czytamy w komunikacie GUS. Wskaźnik bieżący obniżył się do –8,6 i był mniejszy niż w maju o 3,3 pp. (punktów procentowych) i niższy niż przed rokiem o 1,3 pp. Wskaźnik wyprzedzający ukształtował się na poziomie –10,7, tj. 1,8 pp. niższym niż przed miesiącem i o 3,7 pp. słabszym niż przed rokiem. Jak wynika z danych GUS, poziom i kierunek zmian wskaźników koniunktury konsumenckiej w czerwcu 2008 roku wskazują, że oczekiwać można osłabiania dynamiki konsumpcji indywidualnej. Pogorszyły się niemal wszystkie składowe, kształtujące poziom i skalę zmian wskaźników. Wśród nich najgorzej wypadły: oceny: sytuacji finansowej gospodarstw domowych i ogólnej sytuacji gospodarczej kraju oraz oceny dotyczące dokonywania ważnych zakupów dla gospodarstw domowych, które w ostatnich miesiącach kształtowały się na wysokim poziomie. Ponadto, Polacy ciągle obawiają się wzrostu bezrobocia.