Pochwały dla Gdańskiej Delty Bursztynu

Podczas wczorajszej konferencji \"Klastry - recepta na sukces Pomorza!?\" wiele pochwał zebrała inicjatywa klastra bursztynniczego, rozwijana przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową wspólnie z trójmiejskimi bursztynnikami przy wsparciu Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. - Klastry będą motorem rozwoju gospodarczego Pomorza- niemal zgodnie stwierdzili uczestnicy konferencji podsumowującej projekt \"Stymulowanie innowacyjności gospodarki województwa pomorskiego przez wspieranie klastrów- koncepcja polityki i działanie pilotażowe\" prowadzonego przez IBNGR i samorząd województwa pomorskiego. Podczas konferencji zaprezentowano dorobek trzech inicjatyw, które w ramach tego projektu udało się rozwinąć: klastrów \"Gdańska Delta Bursztynu\", \"Żywność Pomorza\" i \"Biotechnologia, Farmacja i Kosmetyki\". Uczestnicy spotkania często wskazywali na sukces inicjatywy \"Gdańska Delta Bursztynu\", uznając ją za jedną z kluczowych dla klastrów Pomorza. Za wspólne bariery dla ich rozwoju uznali zaś ograniczony dostęp do zasobów ludzkich oraz brak lub słaba współpraca na linii biznes- sektor uczelni wyższych i instytucji badawczo- rozwojowych. Konferencji towarzyszyła ekspozycja surowca bursztynowego i tradycyjnych gdańskich przedmiotów dekoracyjnych, wykonanych z bursztynu oraz regionalnej żywności.