W Polsce rośnie sprzedaż detaliczna, wydajność pracy i przeciętne wynagrodzenie

Sprzedaż detaliczna w Polsce wzrosła w maju o 14,9 procent w stosunku do roku ubiegłego- tak wynika z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny.Jednak w ujęciu miesięcznym spadła – 1,9 procenta. Z kolei wydajność pracy w przemyśle, mierzona produkcją sprzedaną na jednego zatrudnionego, była w okresie styczeń-maj 2008 roku o 4,9 procent wyższa niż przed rokiem, w tym czasie zatrudnienie było wyższe o 3,5 procent a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto - o 11,0 procent.