Krukowie skupują akcje Vistula & Wólczanka

Spółki kontrolowane przez członków rodziny Kruk kupiły akcje Vistula & Wólczanka (V&W) i przekroczyły 5 proc. głosów na jej walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. 18 czerwca \"WK INVESTMENT\", spółka cywilna Wojciech Kruk, Paweł Cieślik, skupiła 2,1 mln akcji firmy V&W i dysponuje 2,62 procent kapitału i głosów na walnym zgromadzeniu. Z kolei spółka cywilna Ewa Kruk, Ewa Kruk – Cieślik, Wojciech Henryk Kruk \"ECK INVESTMENT\" nabyła 1,95 mln akcji V&W, stanowiących 2,43 proc. kapitału i głosów. W wyniku obu transakcji łącznie obie spółki mają 4,05 mln akcji V&W, stanowiących 5,05 proc. kapitału i głosów na WZA.