110 mln euro czeka na innowacyjne firmy

Od 16 czerwca przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie innowacyjnych projektów z pieniędzy unijnych, w tym na ochronę własności przemysłowej- patenty i wzory użytkowe. - W tym roku przewidziano na ten cel 110 mln euro w ramach programu „Innowacyjna Gospodarka”- poinformowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Środki unijne mogą również trafić do \"przedsiębiorstw działających w ramach ponadregionalnych klastrów, sieci prywatnych inwestorów oraz inkubatorów przedsiębiorczości\". Na wsparcie mogą także liczyć rozpoczynający działalność gospodarczą oraz firmy, które planują wejście na giełdę lub poszukują inwestora zewnętrznego.