Precjoza ruszą za granicę?

W. Kruk zdecydował, że sprzeda części akcji spółki zależnej DCG w ramach planowanej oferty publicznej. - Chcemy w ten sposób pozyskać 25 min zł - mówi Piotr Piechowiak, wiceprezes firmy jubilerskiej. Na co poszczególne spółki wykorzystają pieniądze? - Mamy bogaty program inwestycyjny - podkreśla Piechowiak. Jego zdaniem w pierwszej kolejności rozwijana będzie sieć salonów jubilerskich. W ciągu trzech lat ma zostać otwartych ponad 30 punktów (na koniec 2007 r. byk) icłi49). - Oprócz tego chcemy zdecydowanie rozszerzyć działalność w branży jubilerskiej - twierdzi wiceprezes. Nie precyzuje jednak, w jakim zakresie. Można przypuszczać, że chodzi o inwestycje w nowoczesne ma¬szyny i tym samym zwiększenie możliwości produkcji precjozów. Pod uwagę może też być brane rozwijanie sieci firmowej poza granicami naszego kraju.