Bursztynowy list i wernisaż

Bursztynnicy podpiszą dziś z prezydentem miasta list intencyjny w sprawie rozwoju klastra Gdańska Delta Bursztynu w województwie pomorskim.Głównymi zadaniami inicjatywy są m.in. stworzenie platformy spotkań umożliwiającej nawiązywanie kontaktów i formułowanie postulatów w kwestiach istotnych dla branży bursztynniczej czy stworzenie sprzyjających warunków dla prowadzenia działalności biznesowej, badawczej, edukacyjnej i kulturalnej. Podpisanie listu odbędzie się w Muzeum Bursztynu. Uroczystości będzie towarzyszył wernisaż artysty - bursztynnika Andrzeja Bossa, zorganizowany dla uczczenia 20-lecia jego pracy artystycznej.