Złote skarby leżą w Muzeum Częstochowskim

Do połyskujących złotem scytyjskich klejnotów wycieczki przychodziły jeszcze w trakcie aranżowania wystawy. A szykowano ją przez trzy lata. Możemy ją oglądać od 18 grudnia w rezerwacie archeologicznym na Rakowie. Ekspozycja zaprojektowana została plastycznie przez Franciszka Kłaka, autora wielu oklaskiwanych aranżacji. Cieszy oko nowoczesnością, elegancją, a przede wszystkim czytelnością.