Nowe możliwości inwestycji w metale szlachetne

Klienci Idea TFI mogą już inwestować w surowce, m.in. metale szlachetne. Nowy Fundusz Idea Surowce Plus FIO został już zarejestrowany i jest dostępny w ofercie Towarzystwa. Będzie on prowadził inwestycje w papiery wartościowe o wysokiej korelacji z rynkiem surowców i towarów. - W najbliższym czasie w portfelu Funduszu znajdą się przede wszystkim instrumenty związane z nośnikami energii, metalami szlachetnymi takimi jak złoto, platyna, srebro - twierdzi Tomasz Adamski, Prezes Zarządu Idea TFI. Wartość minimalnej pierwszej inwestycji do Idea Surowce Plus FIO wynosi 500 zł, a kolejnych 100 zł.